Hoewel de corona-epidemie nog steeds ons dagelijks leven bepaalt, moeten we terug naar de orde van de dag: kwaliteitsdrukwerk afleveren. Sinds enkele weken testen we een nieuwe inktreeks op de magazinepersen. Deze nieuwe inktreeks is milieuvriendelijker, maakt de kwaliteit van het gerecycleerd materiaal beter en voldoet aan de normen opgelegd door de Franse overheid. Dit is belangrijk voor onze Franse markt; onze klanten vragen terecht regelmatig naar de milieuvriendelijkheid van ons drukwerk: FSC- papier, drukinkt, enz.

 

Omdat wij de grootste offsetdrukkerij zijn van België, met honderden papiersoorten kunnen we heel breed gaan testen. Wat theoretisch vaak beschreven staat als ‘perfect’, blijkt in de praktijk soms ‘onhaalbaar’.

 

We starten met enkele test-emmers inkt. De collega’s aan de pers zorgen dat we proper te werk gaan. Alles is gereinigd voor een optimale start. Een goede opstart en op het eerste zicht geen  problemen. So far so good. Met een vaste regelmaat worden enkele voorbeeldkaternen opzij gelegd. Deze worden bewaard en later besproken op de kwaliteitsvergadering.  Intussen kijken we naar onze inktwaterbalans. Dit is van groot belang voor een stabiele drukkwaliteit. We merken op dat we iets hogere waardes hebben dan vroeger, maar voorlopig geeft dit geen problemen. Na afloop van de test worden alle gegevens genoteerd, foto’s genomen en voorbeeldkaternen verzameld. 

Na een positieve evaluatie wordt er beslist om meerdere testen in te plannen, enkele grote inktcontainers worden aangesloten, verschillende papiersoorten worden bedrukt en…. de eerste kleine opmerkingen komen bovendrijven.

Gelukkig hebben we een goede verstandhouding met onze inktleveranciers en kunnen we problemen aankaarten. Bijkomend blijkt dat – door de coronacrisis – de levering van alcohol ernstig verstoord want alle voorraad en productie gaat naar de aanmaak van ontsmettingsalcohol voor de zorg. Waar de eerste testen bijna feilloos verliepen, ervaren we nu meer problemen. Is het wegvallen van de alcoholtoevoeging de boosdoener? Is er een te grote aanpassing gebeurt door de inktleverancier of is er meer aan de hand ? De komende weken testen we verder, tot we 100% tevreden zijn. Dit wordt dus vervolgd….