Je mag hier met een berg diploma's binnenkomen, als je niet zelf kunt aantonen wat belangrijk is, bekijken mensen die diploma's niet eens. Terecht, denk ik. In andere bedrijven kom je binnen met een titel en dan ben je die titel en functioneer je vanuit die titel. Roularta gelooft daar niet in. Je moet hier eerst bewijzen wie je bent. Pas als je dat hebt bewezen, wordt er naar je geluisterd. Ik vind dat goed. Wat Roularta nog sterk maakt: de redeneringen zitten er allemaal voor lange termijn. Je ziet hier mensen die al heel lang met onverminderd enthousiasme voor Roularta werken. Dat is slechts mogelijk als je als bedrijf voor die mensen langetermijnperspectieven uitzet. Die langetermijnvisie is belangrijk voor de mensen, voor het bedrijf, voor de producten, voor de klanten. Een derde grote troef van Roularta is de focus op de klanten. Dat vind ik zelf ook belangrijk. De cijfers ondersteunen de mensen en de producten en niet omgekeerd. Maar de cijfers dienen wel om te sturen. Cijfers zijn noodzakelijk. Daar kan je niet van loskomen.