Directeur Général WE MEDIA

Avec la fédération WE MEDIA, nous représentons les éditeurs belges de magazines, de presse spécialisée et de journaux. Notre mission consiste à renforcer le rôle sociétal des marques médiatiques. Nous offrons à nos membres une gamme étendue de services de soutien:...

Algemeen Directeur WE MEDIA

Met de federatie WE MEDIA vertegenwoordigen we de Belgische uitgevers van magazines, gratis pers en kranten. Met als missie: de maatschappelijke rol van de mediabrands versterken. We bieden onze leden een brede waaier aan ondersteunende diensten : uitgebreid...